ulazna_vrata

“PROFILINK Premium” je 5-komorni sistem sa dubinom profila od 70 mm, za proizvodnju PVC ulaznih vrata visokog kvaliteta.

Osnovna tehnička karakteristika je čelična armatura što većih dimenzija i zalemljene uglaste sklopke, koji garantuju visoku stabilnost proizvoda i zaštitu od provala. Specijalno dizajnirane izolacione komore daju vratima veoma dobre toplotno-zaštitne osobine

Specijalno dizajnirane izolacione komore daju vratima veoma dobre izolacione osobine.
Zaštita od buke dostiže do odličnog nivoa sa normalnim staklo-paketom, a sa specijalnim staklima se postižu još veći nivoi zaštite.
Rezultati testova osposobljenosti, kada su u pitanju propustljivost vazduha i gustina izolacije, prilikom jake kiše, odgovaraju najvišim zahtevima.
Visoko kvalitetni i izdržljivi, proizvodi PROFILINK se odlikuju dugoročnim periodom upotrebe.logo_profilink