“PROFILINK Premium” je 6-komorski i 5-komorski sistem sa dubinom profila od 70 mm, za proizvodnju PVC prozora visokog kvaliteta. Ovaj sistem se odlikuje svojim lijepim dizajnom i mogućnošću da se renoviraju stari prozori (sa okvirom Renovation), kao i da se montiraju prozori bez potrebe od završnih radova (sa okvirom Zet).

PremiumProzorski sistem “Premium”

Implementacija “sa izmještenim ravnima” nudi veoma visok koeficijent toplotne provodljivosti, a mješovita geometrija od ravnih i zakrivljenih linija doprinosi izuzetno lijepom prozoru.


Premium plus

Prozorski sistem “Premium +”

Sa svojim dodatnim izolacionim komorama, ova opcija nudi izuzetan koeficijent toplotne provodljivosti.

Savršeni koeficijent prolaza toplote omogućava dostizanje evropskih standarda za štednju energije, čak i sa niskobudžetnim jednokomornim staklo-paketima. 
Zaštita od buke dostiže do odličnog nivoa sa normalnim staklo-paketom, a sa specijalnim staklima se postižu još veći nivoi zaštite.
Debljina staklo-paketa do 36 mm čini mogućim postavljanje stakala sa najmodernijim sistemima za toplotnu izolaciju i zaštitu od buke.
Rezultati testova osposobljenosti, kada su u pitanju propustljivost vazduha i gustina izolacije, prilikom jake kiše, odgovaraju najvišim zahtjevima.
Montirani u profilni sistem, armirani okovi, predlažu visok stepen zaštite od provala. Bez problema se dostižu stepeni zaštite od provala, klase WK1, WK2 i WK3.
Visoko kvalitetni i izdržljivi, proizvodi PROFILINK se odlikuju dugoročnim periodom upotrebe.logo_profilink